2009

TRANSPETROL, ČS Budkovce - Pohony čerpadla ropy 1600 kW / 6 kV

Projektová realizační dokumentace zpracovaná pro instalaci frekvenčních měničů Siemens Robicon Perfect Harmony pro čerpací stanice ropovodu Družba na Slovensku: 2x pohon 1600 kW / 6 kV s frekvenčním měničem včetně bypassu, Ex: Zóna 1.

Frekvenční měniče Siemens: Robicon Perfect Harmony.
Asynchronní motory: Siemens (Loher).

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink