2009

TRANSPETROL, ČS Tupá - Pohon čerpadla ropy 1600 kW / 6 kV

Projektová realizační dokumentace zpracovaná pro instalaci frekvenčního měniče Siemens Robicon Perfect Harmony pro čerpací stanice ropovodu Družba na Slovensku: 1 ks pohon 1600 kW / 6 kV s frekvenčním měničem včetně bypassu, Ex: Zóna 1.

Frekvenční měnič Siemens: Robicon Perfect Harmony.
Asynchronní motor: Siemens (Loher).

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink