2009

Teva Czech Industries s.r.o. - Projekt Cyklosporin - Nový závod, frekvenční měniče pro regulované pohony technologie výroby

Projekt Cyklosporin - nový závod, frekvenční měniče pro regulované pohony technologie výroby. Celkem dodáno 84 pohonů o celkovém instalovaném výkonu 834 kW.

Realizace: divize Pohony