2009

Česká rafinérská a.s. - Pohon turbokompresoru 2500 kW / 6 kV

1x regulovaný pohon turbokompresoru 2500 kW / 6 kV, Ex: Zóna 1, v blokovém uspořádání měnič s integrovaným transformátorem – motor, se synchronním by-passem. Projekt, dodávka, uvedení do provozu.

Frekvenční měnič Siemens: Robicon Perfect Harmony.
Asynchronní motor: Siemens (Loher).

Realizace: divize Pohony