2010

ČEZ a.s., Teplárna Poříčí - Pohony primárních ventilátorů pro fluidní kotle 1540 kW / 6 kV

2x regulovaný pohon primárních ventilátorů fluidní kotle 1540 kW / 6 kV. Projekt, dodávka, uvedení do provozu.

Frekvenční měniče Siemens: Robicon Perfect Harmony.
Asynchronní motory: ABB (původní).

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink