2010

ČEZ a.s., Elektrárna Prunéřov II. - Pohony uhelných mlýnů 605 kW / 690 V

Pohony uhelných mlýnů, 8x regulovaný pohon mlýnu 605 kW / 690 V, v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor. Projekt, dodávka, uvedení do provozu.

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink