2005

Autopal, s.r.o. / Visteon Exterior Systems - Zařízení na kontrolu a manuální seřizování rozhraní ED modulu

Vývoj a výroba stroje na manuální kontrolu a seřizování ED modulu světlometu. Kompletní elektrické a pneumatické vybavení, seřizování modulu pomocí manuálně ovládané vidlice, komora s pracovní a kalibrační projekční plochou, optická lavice s rovinným zrcadlem a achromatickou čočkou, řízení veškerých funkcí stroje pomocí PC, kamerový optický systém pro vyhodnocení obrazu založený na PC a NI-IMAQ (svítivost ve tmavém poli, seřízení a kontrola barvy rozhraní světla a tmy a další).

Realizace: divize Virtuální instrumentace