2011

Sokolovská uhelná, a.s., Lom Jiří - Pasové dopravníky, dodávka spouštěčů INDUSTART

Dodávka spouštěčů INDUSTART pro pohony dopravníkových pásů s kroužkovými motory, extrémně těžké rozběhy: - 4x MA 350 HD pro motory 250 kW - 3x MA 350 HD pro motory 320 kW - 4x M 500 HD pro motory 500 kW.

Realizace: divize Pohony