1999

PRECHEZA a.s. - Rekonstrukce spínacích stanic

Projekt, dodávka a montáž zařízení pro zajištění záskoků čtyř napájecích transformátorů 6/0,4 kV, 1000 kVA do jednotlivých úseků technologie výroby titanové běloby. Přepojení stykoven A a B.

Realizace: divize Realizace a inženýrink