1999

KOVOBRASIV Mníšek, spol. s r.o. - Kompenzační zařízení 22 kV s filtry 3. a 5. harmonické pro obloukové pece

Projekt, dodávka, montáž a uvedení do provozu filtračně-kompenzačního zařízení 22 kV ve vnitřním provedení. Filtry 3. harmonické o instalovaném výkonu 2.1 Mvar a 5. harmonické o instalovaném výkonu 1.8 Mvar. Tyto filtry se sestávají ze vzduchových kompenzačních tlumivek a kondenzátorových baterií s příslušenstvím. Součástí díla byla skříňová rozvodna 22 kV s SF6 vypínači, řídicí rozváděč a transformátor vlastní spotřeby areálu 22/0.4 kV, 1 MVA.

Realizace: divize Realizace a inženýrink