2000

Pražská vodohospodářská společnost, a.s. - Napájecí systém vodárny

Celková rekonstrukce rozvodny (provoz Úpravna vody Káraný) 22 kV, 6 kV, 0.4 kV včetně energetické a technologické vizualizace. Rekonstrukce hlavního čerpadla č. 2 a jeho regulovaného pohonu 1.6 MW.

Realizace: divize Realizace a inženýrink