2001

Pražská vodohospodářská společnost, a.s. - Napájecí systém úpravny vody

Vybudování napájecího systému úpravny vody a umělé infiltrace včetně vizualizace energetické a technologické části pro Energocentrum Sojovice.