2002

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - Rekonstrukce hlavní rozvodny

Rekonstrukce kompenzačního rozváděče - modulové provedení 600 mm jako zástavba do stávajících skříní hlavního rozváděče NN v provozu Úpravny vody Kroměříž.

Realizace: divize Realizace a inženýrink