2002

DISA, s.r.o. - Chlorátor pro chlorové hospodářství

Projekt, dodávka a montáž technologické elektroinstalace a doplnění řídicího systému v provozu.