2003

Pražská vodohospodářská společnost, a.s. - Rekonstrukce vstupní kobkové rozvodny 22 kV

Oprava rozvodny 22 kV v provozu Úpravna vody Káraný. Kompletní přezbrojení spínacích prvků a přípojnicového propojení. Vzhledem k použití odpojovačů a zkratovačů s motorovým pohonem byla provedena úprava ovládacích obvodů a začlenění těchto obvodů do řídicího systému ovládání a vizualizace.

Realizace: divize Realizace a inženýrink