2003

Biocel Paskov a.s. - Energetická analýza

Vypracování podmínek pro připojení odběru Pily Paskov do podnikové napájecí sítě 10 kV Biocelu z hlediska energetického rušení a bilance jalového výkonu.

Realizace: divize Realizace a inženýrink