2003

Bekaert Bohumín s.r.o. - Hlavní rozvodna podniku - přizpůsobení instalaci nové technologie

Úprava distribučních rozváděčů NN RH1 a RH2 a přestavba centrální kompenzace jalového výkonu na základě provedené analýzy odběru elektrické energie (výkonová bilance a vyhodnocení vlivu harmonických).

Realizace: divize Realizace a inženýrink