2004

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - Oprava kompenzačního zařízení

Náhrada stávající individuální kompenzace jalového výkonu stupňovitě spínaným zařízením. Provedena příprava na budoucí zahrazení ochrannými tlumivkami.

Realizace: divize Realizace a inženýrink