2004

PRECHEZA a.s. - Oprava přívodních kabelů 6 kV pro dmychadla K-system

Rekonstrukce 250 m dlouhé kabelové trasy v areálu chemického závodu mezi rozvodnou 6 kV R30 a objektem dmychadel s pohony M12 a M13 (250 kW).

Realizace: divize Realizace a inženýrink