2004

Johns Manville Slovakia a.s. - Tavicí agregát - elektrický příhřev

Dodávka a montáž technologie elektrického příhřevu pro tavicí agregát TA č. 3 podle projektu GLASS SERVICE, a.s. Elektrický příhřev tavicí pece je řešen pomocí 54 molybdenových elektrod rozdělených do šesti sekcí zasunutých vertikálně ze dna tavicího bazénu do skloviny. Regulace výkonu se provádí třífázovými regulačními transformátory ve Scottově zapojení. Ovládání jednotlivých sekcí je možno provádět jak z ovládacích rozváděčů AR, tak z nadřazeného řídicího systému sklárny.