2004

Ing. Ivan Fiala - PROJEKTY - Projektová dokumentace pro vodárenské technologie

Dokumentace zadání stavby na dokončení elektrotechnické části díla "ENERGOCENTRUM Sojovice", zejména dokončení napájecího systému vodárenských technologií a dokončení veškerých datových přenosů mezi objekty Pražských vodovodů a kanalizací a.s.