2005

PRECHEZA a.s. - Analýza elektrické sítě

Analýza napájecího napětí před a po instalaci pohonů ostředivek se statickými měniči kmitočtu a rekuperací v rámci investiční akce "Intenzifikace separace sádrovce".

Realizace: divize Realizace a inženýrink