2005

Pražská vodohospodářská společnost, a.s. - Energocentrum Sojovice - II. etapa

Dokončení napájecího kabelového systému vodárenských objektů umělé infiltrace a veškerých datových přenosů pro řízení technologického procesu. Využití optických kabelů, řídicího systému Rittmeyer WSR3000 a vizualizačního systému LookOut.