2005

Pražská vodohospodářská společnost, a.s. - Dekompenzace kapacitních proudů kabelové sítě

Vlivem zvýšení podílu kabelových vedení v energetické síti vodárny Káraný došlo ke zvýšení kapacitního výkonu v síti a k prakticky trvalému překompenzování na přívodu 22 kV STE. Řešením byla dodávka a montáž regulovaného dekompenzačního zařízení o výkonu 600 kvar (12 dekompenzačních tlumivek o výkonu 50 kvar).

Realizace: divize Realizace a inženýrink