2005

ČEZ, a.s. - Zpracování projektové dokumentace

Dokumentace pro výběr zhotovitele pro akci "Frekvenční měniče pro fluidni kotle v Elektrárně Poříčí 2". Rozsah dokumentace zahrnuje jak schémata řídicích systémů pohonů ventilátorů, tak i schémata silových obvodů rekonstruovaných kobek 6 kV, dispoziční uspořádání a kabelové trasy.