1996

Dewetron GmbH - Aplikace pro výpočet parametrů papírenských linek

Aplikace pro výpočet parametrů papírenských linek. Výpočet parametrů papírenských linek s ohledem na vlastnosti povrchu válců.

Realizace: divize Virtuální instrumentace