2010

MERO ČR, a.s. - Rekonstrukce kabelů, měření v rozvodně 110 kV

Rekonstrukce kabelů, měření v rozvodně 110 kV.