2011

PRECHEZA a.s. - Výměna kabelů a regulátorů

Výměna kabelů na trafu T70, výměna kabelu ventilátoru, dodávka regulátorů jalového výkonu.