2011

ArcelorMittal Ostrava - Odprášení AMO Sever. Dodávka technologie silnoproud

Dodávka rozvoden, 3 regulovaných pohonů ventilátorů 1410 kW / 690 V / 1000 min-1 v blokovém uspořádání transformátor - frekvenční měnič - motor. Projekt, dodávka, uvedení do provozu.

Frekvenční měniče ABB: ACS800.
Asynchronní motory: Siemens.

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink