2001

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. - Oprava rozváděče DT5

Silový a ovládací rozváděč pohonů čerpadel, kompresorů a šoupátek AT stanice na povozu Úpravna vody Káraný.