2002

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. - Oprava rozváděčů

Oprava silových i řídicích rozváděčů čerpací stanice surové vody včetně začlenění do řídicího systému ÚV Sojovice v provozu Úpravna vody Káraný.