1997

Motorola s.r.o. - Automatizace dynamometru

Návrh dynamických testů pro jednočipové procesory kontrolních jednotek.

Realizace: divize Virtuální instrumentace