2003

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. - Oprava ovládacích pultů hlavních čerpadel

Provedení opravy ovládacích, signalizačních a zobrazovacích prvků a příslušných obvodů ovládacího pultu čerpadla č. 1 a 3.