2004

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. - Oprava havárie rozvodny 22 kV

Oprava nadstavby měření napětí, ve které došlo k výboji a destrukci přístrojových transformátorů napětí - rozváděč 22 kV.

Realizace: divize Realizace a inženýrink