2004

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. - Oprava NN kabelů čerpacích stanic Sojovice

Oprava napájecích kabelů NN mezi stanicemi R14, R15 a R16 a mezi trafostanicí TR/C a čerpací stanicí R24. Oprava rozváděče volby napájení čerpacích stanic.