2000

PVK a.s., Závod Káraný - Pohon čerpadla 1600 kW / 3.3 kV

1x regulovaný pohon čerpadla 1600 kW, 3.3 kV v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor s řízením otáček na konstantní průtočné množství. Projekt, dodávka, montáž, uvedení do provozu.

Frekvenční měnič ABB: ACS1000.
Asynchronní motor: ABB.

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink