2004

Evraz Vítkovice Steel - Měření na FKZ na Válcovně 3,5m KVARTO

Měření zatížení jednotlivých filtrů 22 kV a 6 kV harmonickými proudy, měření frekvenčních charakteristik, kapacit kondenzátorů, regulačního členu (TCR) a přechodových dějů při spínání filtrů.

Realizace: divize Realizace a inženýrink