2008

AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o - Softwarová aplikace na sledování průběhu výroby

Softwarová aplikace vyvinutá v prostředí LabVIEW zajišťují sběr dat z výroby prostřednictvím distribuovaného systému National Instruments Compact FieldPoint, analýzu dat a následné zobrazení na informačních panelech.

Realizace: divize Virtuální instrumentace