2000

Železnice Slovenskej republiky - Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (ŽSR, 2000)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM

Realizace: divize Virtuální instrumentace