2012

Ingersoll-Rand - Střídač pro klimatizaci u kolejových vozidel

Střídač určen pro pohon ventilátorů a kompresoru klimatizace kolejových vozidel. Galvanicky neoddělený zdroj sinusového napětí se dvěma nezávislými výstupy. Výkon hlavního výstupu 6.5 kW, pomocného 0.5 kW.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika