1999

ČEZ, a.s. - Linkové kondicionéry řady EAFS

Řada linkových kondicionérů pro stabilizaci síťového napětí v distribučních sítích. Výkony do 72 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

Produkt: linkový kondicionér