2001

České vysoké učení technické - Střídače do laboratoří elektrotechnické fakulty

Střídače do laboratoří elektrotechnické fakulty ČVUT, Praha. Výkon 50 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika