2001

České dráhy - Zdroj napětí o kmitočtu 400 Hz

Statický zdroj, který konvertuje napětí z veřejné sítě na kmitočet 400 Hz. (Vstupní napětí 3x 400 V / 50 Hz, výstupní napětí 1x115 V / 400 Hz sinusových, výkon 2,5 kVA). Zdroj slouží pro napájení zařízení lokomotiv ve zkušebně lokomotiv Praha Vršovice.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika