2003

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Regulované zdroje do laboratoří elektrotechnické fakulty

Regulované zdroje do laboratoří elektrotechnické fakulty, napětí 3x0-400 V AC, výkon 5 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika