2003

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Vysokonapěťový zdroj EIZ 10

Vysokonapěťový zdroj EIZ 10 pro zjišťování iniciační energie výbušných směsí. Max. napětí 12,5 kV.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika