2006

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Regulovatelné zdroje pro laboratoř

Laboratorní regulovatelné zdroje střídavého napětí v pojízdném provedení.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika