2007

Siemens s.r.o. Závod elektromotory - Regulované zdroje pro zkoušení asynchronních motorů

Výkon 200 kVA, řada střídavých napěťových a proudových zdrojů pro zkoušky asynchronních motorů ve výstupní zkušebně. Provádí se zkoušky naprázdno a nakrátko.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika