2007

AVX Czech Republic s.r.o. - ESZP - řada galvanizačních zdrojů pro formování tantalových kondenzátorů

Výrobní řada stejnosměrných zdrojů, s proudy od 50 do 320 A.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika