2010

Siemens s.r.o. Závod elektromotory - Regulovaný zdroj pro zkoušení asynchronních motorů

Výkon 200 kVA. Střídavý napěťový a proudový zdroj pro zkoušky asynchronních motorů v typové zkušebně.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika