2012

Teva Czech Industries s.r.o. - Nový závod, frekvenční měniče pro regulované pohony

Nový závod, frekvenční měniče pro regulované pohony vzduchotechniky a zdroje chladu. Celkem dodáno 53 pohonů o celkovém instalovaném výkonu 485 kW.

Realizace: divize Pohony